Producten en diensten

Your change starts here

Binnen de accreditaties hebben we een aantal mogelijkheden om je expertise in ACT® te verbreden: ACT® Accreditatie Leerlijnen. We hebben de ACT® Accreditatie Leerlijnen overzichtelijk gemaakt door ze samen te vatten.

Wat houden de ACT® Accreditatie Leerlijnen in?

Een leerlijn is een logische opbouw van je ACT® expertise om daarmee enerzijds een persoonlijke verdieping aan te brengen, anderzijds je expertise zodanig te verbreden dat dit toegevoegde waarde heeft voor het individu, team en de organisatie in de markt. Uiteraard kun je elke accreditatie volgen van alle leerlijnen, maar er zijn drempels: om ACT® Coach te volgen, moet je bijvoorbeeld eerst ACT® Verdieping hebben gevolgd. De accreditatie voor ACT® Organisatie heeft als drempel de ACT® Teamopleiding.

Leerlijnen

Accreditatie ACT® Individueel

Deze basisaccreditatie certificeert deelnemers in het toepassen van de ACT®-meting. De ACT®-meting is ontwikkeld onder de HBM (Human Being Management) -filosofie. Wij pleiten voor het zien en benutten van de gehele mens dus ook zijn onbewuste aansturing. Met ACT® kun jij jezelf optimaal verder ontwikkelen en kun je ook organisaties helpen te ontwikkelen naar een meer mensgerichte werk- en leefomgeving. Dat geeft veel voldoening zoals menig ACTor al heeft ervaren!

Wat houdt de accreditatie ACT® Individueel in?

Deelnemers aan de opleiding worden opgeleid tot gecertificeerd ACTor. De ACTor is in staat deelnemers aan de meting adequaat te begeleiden, vragen te beantwoorden en het resultaat van de meting met de deelnemer te bespreken. ACToren kunnen met het instrument een serieuze business opzetten die duidelijk vooroploopt in de ontwikkeling van bedrijven en organisaties. Zij hebben daarmee een bijzondere toegevoegde waarde.

Inhoud van de accreditatie

In drie opleidingsdagen komen de volgende vier basisonderwerpen aan de orde:
1. Belevingspsychologie. Een samenvatting van C.G. Jung, A. Adler en C. Rogers.
2. Human Being Management. De inhoud van de HBM-filosofie.
3. ACT®. De mogelijkheden van de meting, het onderliggende model en de diverse aspecten.
4. Persoonlijke ontwikkeling. Het ACT® Model leert je op een andere manier te kijken naar jezelf.

Doelgroep en toelatingscriteria

De accreditatie is gericht op met name HR-Professionals, Coaches, Adviseurs, Changemanagers en Recruiters. Toelatingscriteria:
• afgeronde hbo-opleiding en/of werkervaring.
• aantoonbare affiniteit met coaching, HRM en/of management.
• bereidheid tot zelfreflectie en het lef jezelf ter discussie te stellen.
• ouder dan 21 jaar.

Accreditatie ACT® Verdieping

De ACT®-meting is ontwikkeld onder de HBM (Human Being Management) -filosofie. Wij pleiten voor het zien en benutten van de gehele mens dus ook zijn onbewuste aansturing. Verdieping op het instrument is zinvol en noodzakelijk als jij je verder wilt ontwikkelen in het gebruik van ACT®. Je diagnose wordt verfijnder, je hypothese scherper en je mogelijkheden om het verschil te maken verder uitgebreid.

Wat houdt de accreditatie ACT® Verdieping in?

Het verbreden en verdiepen van de kennis van de gecertificeerde ACTor. Zo kan de ACTor deelnemers aan de meting op een verdiepend niveau begeleiden, thema’s uitwerken en het resultaat van de meting maximaal benutten voor de juiste diagnose. Na het succesvol afronden van deze opleiding ben je gecertificeerd ACTor Advanced. Je werkt volledig zelfstandig waarbij de kwaliteit wordt geborgd door de verplichte supervisie die je 3x per jaar moet volgen.

Inhoud van de accreditatie

In drie opleidingsdagen komen de volgende vier basisonderwerpen aan de orde:
1. Laag 3 en 4 van de meting. Ouder/kind-relatie en de leeftijdsfasen, een vervolg op de lagen 1 en 2 vanuit de basisaccreditatie.
2. Circle of Change. Verdieping van kennis en toepassing.
3. Antagonisten en Protagonisten. Hoe ervaar je innerlijke strijd of ondersteuning?
4. De verbindingen. Verbanden leren zien tussen de aspecten, vanuit Natuurlijke Kracht en Schaduwdelen.

Doelgroep en toelatingscriteria

De accreditatie is gericht op deelnemers die de ACT® Individueel Opleiding met succes hebben afgerond (ACToren).
Toelatingscriteria:
• afgeronde ACT® Individueel Accreditatie.
• aantoonbare affiniteit met coaching, HRM en/of management.
• Bereidheid tot zelfreflectie en het lef jezelf ter discussie te stellen.

Accreditatie ACT® Coach

De accreditatie ACT® Coach is een korte maar intense opleiding om de meting in al haar facetten te kunnen toepassen binnen het coachgesprek. Veel onderwerpen passeren de revue om te komen tot een balans in het coachgesprek waarbij de meting als een hypothese het gesprek richting en inhoud geeft.

Wat houdt de accreditatie ACT® Coach in?

Deze accreditatie kan alleen gevolgd worden na het behalen van de accreditatie voor ACT® Verdieping. Met name het examen doet een beroep op de coachvaardigheden van de deelnemers en maakt hen kwetsbaar door zelfreflectie. Het certificaat is een mooie afsluiting van een waardevolle driedaagse. De jaarlijkse herhalingsdag houdt deelnemers up-to-date in het vakgebied van belevingscoach.

Inhoud van de accreditatie

In drie opleidingsdagen komen de volgende vier onderwerpen aan de orde:
1. Van vraag naar thema. Een van de belangrijkste processen in het coachen via ACT®. Daar wordt intensief in geoefend.
2. Repeating Questions. De techniek om het onbewuste veilig en betrouwbaar te benaderen.
3. Veiligheid en empathie. De basis voor elk goed coachgesprek.
4. Zelfreflectie. De docenten gaan aan de hand van je eigen bord je valkuilen bespreken, waarna deze inzichten getoetst worden in het praktijkexamen.

Doelgroep en toelatingscriteria

De accreditatie is gericht op deelnemers die de ACT® Verdieping Accreditatie met succes hebben afgerond (ACToren Advanced).
Toelatingscriteria:
• afgeronde ACT® Verdieping Accreditatie.
• Bereidheid tot zelfreflectie en het lef jezelf ter discussie te stellen in een groep.

Accreditatie ACT® Team

De accreditatie ACT® Team certificeert de ACTor in het toepassen van de ACT® Teammeting. ACToren worden in deze accreditatie opgeleid tot een gecertificeerd Team ACTor. Met deze nieuwe vaardigheden en kennis kan de Team ACTor deelnemers aan de teammeting adequaat begeleiden, vragen beantwoorden en het resultaat van de meting met het team bespreken.

Wat houdt de accreditatie ACT® Team in?

ACT® geeft door de meting van teams een duidelijk handvat voor efficiëntieverbetering en vernieuwende collegiale verhoudingen. Vele ACToren die deze opleiding hebben gevolgd, hebben met verbazing geconstateerd dat onbewuste aansturing en reflectie daarop een groot verschil maken in het team. De taak als Team ACTor is om deze teams tot zelfreflectie te laten komen, waardoor er een basis voor verandering of verbetering van teamprocessen kan ontstaan. Gecertificeerde Team ACToren werken volledig zelfstandig waarbij de kwaliteit wordt geborgd door de verplichte supervisie (3x per jaar).

Inhoud van de accreditatie

In drie opleidingsdagen komen de volgende vier onderwerpen aan de orde:
1. Team Proces. Inleiding in teamprocessen, de fases waarin teams zich bevinden en hun groeipad.
2. Human Being Management. De HBM-filosofie van teaminteractie. Circle of change in groepsdynamische processen.
3. ACT® Teammeting. Overzicht van de mogelijkheden, het teammodel en de aspecten.
4. Persoonlijke teambegeleiding. De rol van teambegeleider, werken met ACT® in een team.

Doelgroep en toelatingscriteria

De accreditatie is gericht op deelnemers die de ACT® Individueel Accreditatie met succes hebben afgerond (ACToren Advanced).
Toelatingscriteria:
• afgeronde ACT® Individueel Accreditatie.
• aantoonbare affiniteit met teamcoaching, HRM en/of management
• bereidheid tot zelfreflectie en het lef jezelf ter discussie te stellen in een groep.

Accreditatie ACT® Organisation

De accreditatie ACT® Organisation certificeert de Team ACTor in het toepassen van de ACT® Organisation meting. Door middel van aanvullende, nieuwe vaardigheden en kennis geeft de Organisation ACTor een duidelijk handvat voor efficiëntie verbetering en vernieuwende inzichten in effectiviteit en efficiëntie binnen de organisatie. Met name de loonsombenutting is een belangrijk aspect in organisatiesucces.

Wat houdt de accreditatie ACT® Organisation in?

De accreditatie ACT® Organisation leidt Team ACToren op tot een gecertificeerd Organisation ACTor. De Organisation ACTor kan organisaties die gebruik maken van de meting adequaat begeleiden, vragen beantwoorden en het resultaat van de meting met de organisatie bespreken. De ACT® Organisation meting maakt een groot verschil in organisaties, door de ontdekking dat onbewuste aansturing en reflectie daarop een groot verschil maken. Gecertificeerde Organisation ACToren werken volledig zelfstandig waarbij de kwaliteit wordt geborgd door de verplichte supervisie (3x per jaar).

Inhoud van de accreditatie

In drie opleidingsdagen komen de volgende vier onderwerpen aan de orde:
1. Organisatieverandering. Inleiding in organisatieveranderingen, fases waarin organisaties zich bevinden en hun groeipad.
2. Human Being Management. De HBM-filosofie van organisaties. Circle of change in organisatie dynamische processen en HBM-management.
3. ACT® organisatiemeting. Overzicht van de mogelijkheden, het organisatiemodel en de aspecten.
4. Persoonlijke organisatiescan analyse. De organisatieadviseur kan uit alle organisatiedatainformatie halen. Door middel van casuïstiek wordt hier ervaring mee opgedaan.

Doelgroep en toelatingscriteria

De accreditatie is gericht op deelnemers die de ACT® Team Accreditatie met succes hebben afgerond (Team ACToren).
Toelatingscriteria:
• afgeronde ACT® Team Accreditatie.
• aantoonbare affiniteit met organisatieveranderingen, HRM en/of management.
• vanuit ervaring en analytisch vermogen data kunnen omzetten tot bruikbare stuurinformatie voor de organisatie.
• bereidheid tot zelfreflectie en het lef jezelf ter discussie te stellen in een groep.

Accreditatie ACT® Young

De ACT® Young-meting is een analyse die jongeren tussen 16 jaar en 23 jaar helpt inzicht te krijgen in zichzelf op bewust én onbewust niveau. De ACT® Young accreditatie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in deze specifieke doelgroep.

Wat houdt de accreditatie ACT® Young in?

Tijdens de accreditatie leer je de specifieke jongerenmeting te interpreteren. Waar halen jongeren hun inspiratie vandaan? Welke leerstijl hanteren zij als ze op school of tijdens hun studie informatie tot zich nemen? En welke leerstijl past van nature bij hen? Ook schetst de meting een helder beeld van de kwaliteiten en ontwikkelrichting van jongeren. Als Young actor heb je een unieke extra ingang om met jongeren in gesprek te gaan over drijfveren, toekomstverwachtingen en talenten.

Inhoud van de accreditatie

Tijdens de accreditatie komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Leeftijdsfasen. Welke leeftijdsfasen onderscheidt het HBM en wat betekent dit voor ACT® Young.
• Invloed Vader vs. Moeder. Welke invloed hebben vader en moeder op jongeren. 
• De ACT® Young-meting. Inzicht in de andere terminologie, het ACT® Young Jongerenrapport en het ACT® Young Begeleidersrapport.
• Interessegebied studie en beroep. ACT® is geen studie en beroepskeuze test, maar kan wel handvaten bieden, bij het keuzeproces van jongeren.
• Een ACT® Young supervisie: een halfjaarlijkse supervisie voor ACT® Young actoren.

Toelatingscriteria

• Afgeronde ACT® Individueel accreditatie.
• Affiniteit met jongeren van 16 tot 23 jaar.
• Affiniteit met coaching, HRM en/of management.
• Bereidheid tot zelfreflectie en het lef jezelf ter discussie te stellen.


bannerindi

ACT® Individueel

De Analytical Competence Tool stelt je in staat meer over jezelf te weten te komen. Ook, en dat is uniek, over je onbewuste aansturing. En, zoals we steeds meer ontdekken, je onbewuste bepaalt hoe jij je in privé en werk gedraagt en hoe je overkomt bij anderen. Lees meer over deze unieke tool die daadwerkelijk inzicht geeft in je onbewuste drijfveren.

Wat kenmerkt ACT® Individueel

In tegenstelling tot andere metingen, combineert de ACT®-meting tekst met beeld. Dit maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. Bovendien is de ACT®-meting in staat om de innerlijke drijfveren van een persoon te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten slechts op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-meting tot een uniek instrument maakt.

Vergelijkbare testen

Alle andere testen zijn cognitieve testen omdat ze gebaseerd zijn op vragen. Hoe goed je de teksten in de vragen ook maakt, hoezeer er over nagedacht is: het wordt geanalyseerd door je hoofd en komt niet op de plek waar jij meer bent dan je hoofd: je onbewuste. En dat maakt ACT® niet alleen uniek, het maakt ook dat je daadwerkelijk je echte talent leert ontdekken.

Waarom deze meting?

Omdat het anders is dan andere tools omdat wij je niet alleen in de meting vragen voorschotelen maar ook beelden. En die beelden zijn bijzonder omdat ze ‘voorbij je hoofd’ gaan. Dat zit zo: alles wat je leest wordt geïnterpreteerd door je ratio, door wat je geleerd hebt, door je hoofd. Nu is je hoofd niet altijd volledig betrouwbaar want je hebt ook dingen geleerd die niet bij jou passen maar bijvoorbeeld bij je ouders. Je hebt dus dingen aangeleerd die niet echt van jou zijn! Gaat een meting je nu cognitieve vragen stellen, dan antwoord je vanuit de dingen die je geleerd hebt, maar dat hoeft dus niet te betekenen dat dit ook bij je past! Bij vragen kun je dus een positief antwoord geven, terwijl het echt niet bij je past. Beelden (afbeeldingen) gaan voorbij je cognitie, je hoofd, en daarmee ontdekken we datgene dat voorbij je hoofd gaat, dat wat echt bij je past. Je kunt daardoor veel meer zicht krijgen op je werkelijke talenten en niet je aangeleerde talenten. Daarmee is ACT® niet langer te vergelijken met al die andere cognitieve tests omdat die alleen vragen hebben en dus alleen je hoofd testen. En Human Being Management zegt dat dit slechts een klein deel van je is. Probeer het maar eens, je zult verrast worden door de uitkomsten.

Resultaat

Het levert je een meer diepgaand inzicht in je persoonlijke drijfveren, talenten en potentieel. Want nu weten we niet alleen je hoofd, maar ook je onbewuste drijfveren. We zien dus onmiddellijk waar jij je inspant voor de buitenwereld maar daar niet de meeste voldoening uithaalt of wat werkelijk bij je past.

bannerindi2

ACT® Team

In slechts 12 minuten kunnen wij het effect van natuurlijke talenten en aangeleerde competenties binnen een team meten. ACT® Team geeft inzicht in de manier waarop een team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost. Tegelijkertijd meet ACT® de drijfveren van de individuele teamleden. Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. In tegenstelling tot andere metingen combineert de ACT®-meting tekst met beeld, waardoor we direct onderscheid maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties.

Wat kenmerkt ACT® Team

De ACT® teamrapportage maakt van een verzameling van individuele profielen een teamprofiel. Met de ACT® teammeting krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. Tegelijkertijd meet ACT® de drijfveren van het individu: wordt iemand gedreven door zijn of haar eigen beleving of juist door prikkels uit de omgeving? Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren. Teamleden leren wat ze van elkaar kunnen lenen of leren.

Als er een match bestaat tussen het beeld en de tekst, dan noemen we dat een natuurlijke kracht. Als de match tussen het gekozen beeld en de gekozen tekst ontbreekt, dan wijst dat op aangeleerde competenties.

Werkwijze

Nadat de individuele metingen en teammeting zijn uitgevoerd vindt er een terugkoppeling en intake plaats met opdrachtgever. Hierin wordt de teamrapportage besproken in relatie tot de hulpvraag van het team. Daarna wordt het team op basis van de ACT®-rapportage en hulpvraag gecoacht in een 2 daagse teaminterventie.

Resultaat

Aan het einde van de team 2-daagse horen we vaak: ‘’Dit hadden we jaren eerder moeten doen!’’. ACT® Team werpt namelijk een licht op aspecten die eerst verborgen waren. ACT® Team is ontwikkeld vanuit het idee dat het geheel meer is dan de som der delen. Het resultaat is een optimaal presterend team.

bannerindi3

ACT® Organisation

ACT® Organisation is het paradepaardje van de ACT® Productlijn. Een gehele organisatie wordt zichtbaar in een oogopslag omdat alle data beschikbaar is. De organisatie kan alle deelnemers op vrijdagmiddag van 15.00 tot 15.15 uur meten en direct de gegevens beschikbaar hebben. Waardevolle stuurinformatie in 15 minuten? Ja, voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld.

ACT® Organisation

ACT® meet individuen, teams én organisaties en legt coherente verbanden. ACT® Organisation laat het vermogen van mensen in uw organisatie zien: hun commercieel vermogen, hun creatief vermogen, hun strategisch en/of visionair vermogen. Het geeft antwoord op vragen als: Gebruikt u het talent van uw medewerkers wel voldoende? Hoeveel procent van uw personeel zit op de juiste plek? ACT® Organisation is een innovatieve methodiek waarmee u snel een helder beeld krijgt van uw (High Performance) organisatie. Het combineert competentieteksten met symchetypische beelden. ACT® Organisation meet daarmee niet alleen de cultuur (gedrag, normen, waarden), maar ook de natuur, zoals drijfveren en motivatie.

Resultaat

• Duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers
• Instroom, doorstroom en uitstroom op basis van HBM competentieprofielen per functierol
• Juiste man/vrouw op de juiste plek op basis van natuurlijke competenties
• Meer werkplezier en werktevredenheid (lager ziekteverzuim)
• Grotere betrokkenheid en bevlogenheid bij medewerkers
• Betere duurzame resultaten (productiviteit, kwaliteit, klanttevredenheid, etc.)

Werkwijze

Deze krachtige, kernachtige meting vormt het centrale element in ACT® Organisation maar er is meer. Het gaat ook over het verbinden van de data naar de praktische implementatie en heeft een meer geïntegreerde aanpak nodig. Onze aanpak is gebaseerd op de bewezen methodieken HBM, Strategisch HRM en Lean Six Sigma, gefaciliteerd door onze geavanceerde HBM Organisation Software Suite. Elke methode is op zichzelf krachtig, echter de geïntegreerde combinatie met facilitering biedt veel meer dan de som der delen.

Resultaat

Aan het einde van de team 2-daagse horen we vaak: ‘’Dit hadden we jaren eerder moeten doen!’’. ACT® Team werpt namelijk een licht op aspecten die eerst verborgen waren. ACT® Team is ontwikkeld vanuit het idee dat het geheel meer is dan de som der delen. Het resultaat is een optimaal presterend team.

ACT® Selection

ACT® Selection vergelijkt de meting van de kandidaat met het profiel dat de opdrachtgever heeft ingegeven en genereert daaruit een rapportage. Helder, direct, overzichtelijk.

Wat houdt ACT® Selection in?

ACT® Selection geeft een heldere en onderbouwde uitkomst op de overeenkomst tussen functie en kandidaat. Snel, doeltreffend en kosten effectief. Bij instroom en doorstroom is ACT® Selection dé mogelijkheid om de juiste kandidaat op de juiste plek te krijgen. Doorstroom krijgt een extra betekenis door in het huidige profiel de ontwikkelmogelijkheden te laten zien, waardoor toekomstige functiemogelijkheden zichtbaar worden.

Kortom

Er is een veel beter zicht op de medewerker na de test in verschillende omstandigheden. En dát maakt ACT® Selection uniek.

Maar er is meer!

Wat we hierboven hebben geschetst, kan feitelijk door elke competentietest worden gedaan. Het unieke van ACT® echter is dat we onder de waterlijn van competenties kunnen kijken. We kunnen zien welke competenties verloren gaan als de medewerker onder druk en stress moet opereren. We zien ook waar de medewerker extra energie verliest als hij binnen bepaalde competenties taken moet verrichten.

bannerindi4

ACT® Match

ACT® Match is ontwikkeld voor de HR-professional die scherp en onderbouwd een relatie wil leggen tussen de kandidaat en de eisen van de functie.

Wat houdt ACT® Match in?

ACT® Match is de uitgebreide versie van ACT® Selection. Wil je meer parameters kunnen invoeren om je selectie nog krachtiger en specifieker te maken? Dan is ACT® Match het aangewezen product. Geef weegfactoren mee voor die kwaliteiten die je echt belangrijk vindt voor de functie, waardoor je heel specifiek de meest optimale kandidaat selecteert.

Maar er is meer!

ACT® Match geeft een heldere en onderbouwde uitkomst op de overeenkomst tussen functie en kandidaat. Snel, doeltreffend en kosteneffectief. Bij instroom en doorstroom is ACT® Match dé mogelijkheid om de juiste kandidaat op de juiste plek te krijgen. Ook om een voorselectie te verkrijgen uit een groot aantal kandidaten is ACT® Match zeer kosteneffectief.

bannerindi5

ACT® Pre-Match

ACT® Pre-Match is ontwikkeld voor organisaties die snel en doeltreffend met hoge betrouwbaarheid kandidaten willen selecteren uit een groot aantal sollicitanten.

Wat houdt ACT® Pre-Match in?

Creëer een snelle, betrouwbare en effectieve shortlist van sollicitanten op een functie. ACT® Pre-Match geeft de organisatie op een uiterst elegante manier zicht op potentiële kandidaten met een hoge tijdwinst. Van longlist naar shortlist, dát doe je met ACT® Pre-Match.

Zo werkt het

ACT® Pre-Match maakt van uw longlist op perfecte wijze een shortlist. Vanuit uw advertentie wordt gereageerd via ACT® Pre-Match waarin alle gegevens van de kandidaat worden gematcht met uw criteria. Wij rubriceren, combineren en deduceren de gegevens tot een shortlist van de meest geschikte kandidaten. Snel, eenvoudig, betrouwbaar en veilig.

bannerindi6

ACT® 720° Feedback

ACT® 720° Feedback is de nieuwste trend onder de feedbacktools. Het filtert de eigen (onbewuste) gevoeligheden uit je feedback. Feedback was nog nooit zo objectief!

Wat houdt ACT® 720° Feedback in?

Feedback geven maakt binnen organisaties een belangrijk deel uit van de organisatieverbetering. Echter, iedereen geeft zijn mening op basis van eigen, onbewuste, gevoeligheden. De ACT® 720° Feedbackmeting maakt het meer objectief door de irrationele gevoeligheden eruit te filteren. Het resultaat is een meer objectieve feedback dan eerder mogelijk was.

Zo werkt het

ACT® is hiermee de allereerste speler in het feedback veld! Niet eerder was er een projectieve correctie mogelijk in de feedback meting. ACT® is er in geslaagd om als eerste deze meting te ontwikkelen. Hoe werkt projectieve correctie: Als een feedbackgever (extreem) gevoelig is voor autoriteit dan zal de feedbackontvanger al snel als autoritair worden gekenmerkt. 720°-feedback filtert die gevoeligheden eruit, omdat alle feedbackgevers een zogenaamde projectieve correctiemeting invullen tijdens de ACT® 720° Feedbackmeting. Niet eerder was feedback zo objectief!


bannerindi7

Talent analyse individueel en coaching – ACT®

Jezelf en je talent leren kennen in verschillende werksituaties kost tijd: 12 minuten! In die korte tijd geeft ACT® je inzicht in je talent, je vermogen om flexibel en ondernemend te werk te gaan, je vermogen om samenwerken in teamverband te combineren met zelfstandig opereren en je mate van stressbestendigheid. In tegenstelling tot andere metingen combineert de ACT®-meting tekst met beeld, waardoor we direct onderscheid maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties.

Wat kenmerkt de Talent analyse individueel en coaching – ACT®

De ACT®-meting stelt in staat om innerlijke drijfveren van een persoon te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-meting tot een uniek instrument maakt.

Als er een match bestaat tussen het beeld en de tekst, dan noemen we dat een natuurlijke kracht. Als de match tussen het gekozen beeld en de gekozen tekst ontbreekt, dan wijst dat op aangeleerde competenties.

Werkwijze

Bij interesse en nieuwsgierigheid naar de ACT®-meting versturen wij een online meting die de werknemer individueel invult. Op basis van de uitkomsten van de meting wordt er een persoonlijke rapportage gegenereerd die door onze geaccrediteerde professionals geïnterpreteerd en teruggekoppeld wordt in een individueel gesprek met de werknemer.

Wanneer er sprake is van een hulpvraag wordt de werknemer een voorstel gedaan voor coaching.

Resultaat

Van onze klanten krijgen we vaak de terugkoppeling dat de ACT®-meting hen de ogen heeft geopend. Door de meting kwamen er zaken aan het licht die eerst verborgen waren. De ACT®-meting is dan ook een eyeopener, ontwikkeld vanuit het idee dat bewustwording van het aanwezige talent en het ontwikkelpotentieel van iedere werknemer tot meer plezier en energie leidt.

Aanvullend op de ACT®-meting en rapportage kunnen deelrapporten aangevraagd worden voor functieselectie, functiematch en 720-graden feedback. Het onderzoek en de rapportage over potentieel burn-out risico behoren eveneens tot de mogelijkheden.

bannerindi8

Talent analyse team en coaching – ACT®

In slechts 12 minuten kunnen wij het effect van natuurlijke talenten en aangeleerde competenties binnen een team meten. ACT® Team geeft inzicht in de manier waarop een team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost. Tegelijkertijd meet ACT® de drijfveren van de individuele teamleden. Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. In tegenstelling tot andere metingen combineert de ACT®-meting tekst met beeld, waardoor we direct onderscheid maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties.

Wat kenmerkt de Talent analyse team en coaching – ACT®

De ACT® teamrapportage maakt van een verzameling van individuele profielen een teamprofiel. Met de ACT® teammeting krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. Tegelijkertijd meet ACT® de drijfveren van het individu: wordt iemand gedreven door zijn of haar eigen beleving of juist door prikkels uit de omgeving? Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren. Teamleden leren wat ze van elkaar kunnen lenen of leren.

Als er een match bestaat tussen het beeld en de tekst, dan noemen we dat een natuurlijke kracht. Als de match tussen het gekozen beeld en de gekozen tekst ontbreekt, dan wijst dat op aangeleerde competenties.

Werkwijze

Nadat de individuele metingen en teammeting zijn uitgevoerd vindt er een terugkoppeling en intake plaats met opdrachtgever. Hierin wordt de teamrapportage besproken in relatie tot de hulpvraag van het team. Daarna wordt het team op basis van de ACT®-rapportage en hulpvraag gecoacht in een 2 daagse teaminterventie.

Resultaat

Aan het einde van de team 2-daagse horen we vaak: ‘’Dit hadden we jaren eerder moeten doen!’’. ACT® Team werpt namelijk een licht op aspecten die eerst verborgen waren. ACT® Team is ontwikkeld vanuit het idee dat het geheel meer is dan de som der delen. Het resultaat is een optimaal presterend team.